Zúčastnili jsme se European Network Remembrance and Solidarity.

Minulý týden se naše dvě zástupkyně zúčastnily v Dublinu evropského sympozia European Network Remembrance and Solidarity.

V rámci svých prezentací tam představily naší organizaci a její projekty. Nechyběl mezi nimi ani letos otevřený Institut Paměti národa v Pardubicích. Kolegyně Marie Janoušková představila zástupcům z řady mezinárodních organizací jeho interaktivní expozici postavenou na moderních technologiích a příbězích z archivu Paměti národa.

 

V rámci panelu případových studií „Cesty ke smíření – projektová praxe“ představila kolegyně Tamara Pomoriški divadelní projekty Paměti národa: Představení „Paměť jsme my.“ Tato představení pořádáme každoročně od roku 2019 v rámci mezinárodního projektu „Theatre of Remembrance“ ve spolupráci s partnery z Polska, ČR, Slovenska, Německa, Nizozemska, Maďarska, Itálie a Litvy.

Druhým divadelním projektem byl mezinárodní projekt „The Price of Freedom and Democracy,“ do kterého bylo zapojeno 6 členských států. Jeho cílem bylo přiblížit mladým lidem narozeným po roce 1989 totalitní režimy – překrucování a manipulaci s demokratickými principy a represe vůči disidentům, intelektuálům a umělcům.

 

Těší nás, že jsme se mohli jako Paměť národa tohoto sympozia zúčastnit, odprezentovat naše projekty a zároveň nabrat inspiraci z prezentací ostatních účastníků.