O projektu

Instituty Paměti národa nabízí svým návštěvníkům moderní expozice věnované 20. století a především lidem, kteří zažili totality na vlastní kůži. První moderní expozici v Institutu jsme otevřeli v březnu 2022 v Pardubicích, následovala Olomouc a v roce 2023 Brno. Na těchto místech budujeme společně centra moderních dějin, kultury a setkávání.

Hlavní část institutů tvoří moderní expozice připravené tak, aby poutavou formou přiblížily studentům a mladým lidem holocaust, bitvy a domácí odboj 2. světové války, komunistické politické procesy, okupaci 1968 nebo například normalizaci. Tyto příběhy Post Bellum natáčí už 20 let a ukládá do sbírky Paměť národa.

Instituty Paměti národa také nabízejí programy pro veřejnost věnované 20. století, ale i aktuálním společenským otázkám. Velkou pozornost v Paměti národa věnujeme předávání zkušeností mezi generacemi. Instituty v tom nejsou výjimkou. Tvoříme v nich místo pro setkávání dětí s pamětníky, divadelní kroužky, workshopy a projekce pro školy. V nově vybudovaných institutech nechybí pravidelné aktivity pro seniory a také zázemí určené k natáčení dalších vzpomínek do sbírky Paměť národa.

Potkáváte se s příběhy

Návštěvníkům instalace poutavě vypráví příběhy několika pamětníků, kteří dramatické 20. století prožili takříkajíc na vlastní kůži. Vybrat bude možné vždy dva příběhy dvou průvodců, se kterými projdete celou výstavou a kteří vám ukážou odlišnou zkušenosti lidí – třeba 50. léta z pohledu dělníka nebo dcery z buržoazní rodiny. Příběhy pro jednotlivé Instituty vybíráme tak, aby co nejvíce tematizovaly zkušenost daného kraje.

Netradiční způsob vyprávění

Kulisou pro vyprávění příběhů jsou kombinované projekce, promítání skrze kouř, světelné a zvukové efekty nebo již zmíněná rozšířená realita. Ale také archiv, kde bude možné si prohlédnout a vzít do rukou předměty spojené s příběhy.

Osobní průvodce

Každý návštěvník si může prožít příběhy individuálně a intimně. Expozicí jej provede tablet se sluchátky, který poslouží k navigaci, k přehrávání vzpomínek pamětníků nebo jako okno do již zmíněné rozšířené reality.

Příběhy v kontextu doby

Expozice začíná pro všechny návštěvníky u kruhu, kterému říkáme „ohniště“. Představíme v něm historické pozadí tak, aby všichni návštěvníci znali kontext doby, o které příběhy vypráví. Na stejném místě se prohlídka i uzavře.

Jedna návštěva nestačí

Výstava je budována tak, aby se mohla pravidelně měnit. Může se tak stát, že při každé návštěvě zažijete jiné příběhy, poznáte jiné dějinné etapy. Jednou bude vyprávět o válce, podruhé například o sametové revoluci.

O Post Bellum a Paměti národa

Už 20 let natáčíme a vyprávíme příběhy 20. století. V archivu Paměť národa jsme zveřejnili přes 6 000 svědectví válečných veteránů, vězňů nacismu a komunismu, disidentů, ale například i agentů StB. Hledáme stále nové způsoby, jak jejich zkušenost předat hlavně mladší generaci, a jak příběhy 20. století vyprávět. Pro žáky a studenty připravujeme vzdělávací programy, děláme rozhlasové a televizní pořady, pravidelně publikujeme příběhy v médiích, pořádáme projekce a výstavy, vydáváme knihy.

postbellum.cz
pametnaroda.cz