Ztracená dědictví: Německé město II. | Série historických procházek centrem Brna

Ztracená dědictví, zpřetrhané vazby, přerušená kontinuita. Brno je příkladem evropského, multikulturního města, které si s sebou ale dodnes nese trauma velké kulturní ztráty. O přítomnost této průrvy zakopáváme – jakožto jeho obyvatelé, nebo jen pouzí návštěvníci – denně. Kam se poděli všichni lidé, jejichž stopy vídáme na známých ulicích, aniž bychom o tom mnohdy tušili – Židé, brněnští Němci, moravští Romové? Pojďte se s námi navštívit místa, jejichž paměť se schovává za cihlovými zdmi, pavlačemi i novou zástavbou. Pojďte na Brno pohlédnout zase z nové perspektivy.  

Jestliže mluvíme o Brnu do roku 1945, musíme zmínit i početnou německou menšinu. Pro ni se staly osudnými léta druhé světové války a zejména události odsunů po jejím konci. Proč tato nenadálá absence poznamenala tvář města až do dnes? Jak moc byla zpřetrhána kulturní kontinuita? Na tuto otázku odpovíme konfrontací s bývalými i současnými dominantami města. 

Německy mluvící obyvatelstvo po staletí ovlivňovalo tvář města Brna. Avšak druhá světová válka zasadila hřebíček do rakve vzájemného soužití. Proto je dobré se podívat na místa spojená právě s působením německých orgánů během druhé světové války a odpovědět na otázku, zda toto soužití mohlo pokračovat i nadále, či byly trhliny ve vzájemných vztazích příliš velké.

  • Celá série procházek je interaktivní a jejich součástí je i workshop
  • Procházky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od prvních ročníků středních škol dále
  • Snažíme se o co největší inkluzivitu, trasa nebude náročná, nebojte se vzít kočárek, vítáni jsou i všichni s pohybovou indispozicí
  • Sraz je na “náměstí” před Janáčkovým divadlem (u sochy Leoše Janáčka) 
  • Kapacita je omezená, místo je nutné si zakoupit předem
  • Projekt je podpořen dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed

 
Institut Paměti národa, Radnická 10, Brno
Pátek 26. 10. 2023 v 17:00
Vstupné: 0-150 Kč