Ztracená dědictví: Německé město I. | Série historických procházek centrem Brna

Ztracená dědictví, zpřetrhané vazby, přerušená kontinuita. Brno je příkladem evropského, multikulturního města, které si s sebou ale dodnes nese trauma velké kulturní ztráty. O přítomnost této průrvy zakopáváme – jakožto jeho obyvatelé, nebo jen pouzí návštěvníci – denně. Kam se poděli všichni lidé, jejichž stopy vídáme na známých ulicích, aniž bychom o tom mnohdy tušili – Židé, brněnští Němci, moravští Romové? Pojďte se s námi navštívit místa, jejichž paměť se schovává za cihlovými zdmi, pavlačemi i novou zástavbou. Pojďte na Brno pohlédnout zase z nové perspektivy.  

Jestliže mluvíme o Brnu do roku 1945, musíme zmínit i početnou německou menšinu. Pro ni se staly osudnými léta druhé světové války a zejména události odsunů po jejím konci. Proč tato nenadálá absence poznamenala tvář města až do dnes? Jak moc byla zpřetrhána kulturní kontinuita? Na tuto otázku odpovíme konfrontací s bývalými i současnými dominantami města. 

Nejikoničtější místo spojené s existencí menšiny, Německý dům, již nestojí, stále však může vyvolat důležité otázky. Jeho paralela, český Besední dům, může nabídnout odlišný pohled na složité soužití v Brně. A křehkost vzájemných vztahů ve střetu s událostmi konce 30. let 20. století lze nejlépe ilustrovat na příkladu café Esplanade.

  • Celá série procházek je interaktivní a jejich součástí je i workshop
  • Procházky jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od prvních ročníků středních škol dále
  • Snažíme se o co největší inkluzivitu, trasa nebude náročná, nebojte se vzít kočárek, vítáni jsou i všichni s pohybovou indispozicí
  • Sraz je na “náměstí” před Janáčkovým divadlem (u sochy Leoše Janáčka) 
  • Kapacita je omezená, místo je nutné si zakoupit předem
  • Projekt je podpořen dotací z rozpočtu statutárního města Brna, městské části Brno-střed

 

Institut Paměti národa, Radnická 10, Brno
Pátek 20. 10. 2023 v 17:00
Vstupné: 0-150 Kč