Jak to vidí Brontosaurus?

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s Jiřím Jiránkem, zakladatelem Hnutí Brontosaurus, na které budeme debatovat o vývoji a změnách životního prostředí na Pardubicku.

Doba normalizace přinesla ztrátu nadějí a rezignaci lidí na veřejné angažmá. Přesto se tehdy zrodilo environmentální hnutí mládeže založené na dobrovolnictví. Hnutí, kde mohla zaznít i kritika komunistické devastace životního prostředí.

Jiří Jiránek vystudoval lesnické učiliště a střední školu, poté v letech 1980–1985 studoval lesnickou VŠ. Od roku 1972 pořádal přednášky na středních školách. Se studenty pořádali letní tábory v přírodě a v roce 1974 stál u zrodu Akce Brontosaurus. Od roku 1984 ho režim různě trestal za veřejnou aktivitu. V roce 1990 nastoupil na odbor ekologie krajiny na Ministerstvu životního prostředí. Environmentálnímu tématu a Hnutí Brontosaurus zasvětil celý život.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 24. 4. v 18:30
Vstupné: 60 Kč