Z Trutnova na Hrádeček | společná procházka

Pojďte s námi z Trutnova na Hrádeček v den 11. výročí úmrtí Václava Havla.

V neděli 18. 12. 2022 se uskuteční putování od trutnovského pivovaru, kde Václav Havel „přikuloval,“ až k jeho chalupě na Hrádečku, kde rád trávil svůj volný čas a setkával se s přáteli.

Hlas Václava Havla dnes citelně chybí. Hlas, který by povzbudil obyvatele Čech a Moravy v nelehké době. Hlas, který by podpořil ukrajinský národ, jeho trpící civilisty a hrdinné vojáky. Hlas, která by burcoval celý svět k výraznějším restrikcím vůči Rusku, hlas vyzývající k pomoci národu, který bojuje za svobodu svoji i celé Evropy!

Václav Havel byl významným světově uznávaným představitelem hodnot, jako jsou svoboda, demokracie či podpora lidských práv. Ve své prezidentské funkci nezapomínal na země zmítané nedemokratickými režimy. Často a rád přijímal opoziční představitele těchto režimů. Zasazoval se o to, aby potlačování lidských práv bylo slyšitelné v zemích demokratického světa.

Proto se občanská iniciativa Síť aktivních občanů Hradec Králové, lokální uskupení Milionu chvilek pro demokracii Hradec Králové a Lázně Bělohrad a Paměť národa Východní Čechy společně s dalšími partnery rozhodli uspořádat procházku k uctění jeho památky.

Z Trutnova na Hrádeček

Program:

9:00 sejdeme se u trutnovského pivovaru (parkoviště), odkud se po modré vydáme na Hrádeček
10:45-11:25 můžeme se občerstvit v Penzionu Pod Hrádečkem
11:30 poslechneme si zamyšlení nad slovy Václava Havla
12:00 zakončení na Hrádečku (vzpomínky pamětníků aj.)

Organizátoři:

Festival svobody
Milion chvilek pro demokracii Hradec Králové a Lázně Bělohrad
Mluvme spolu
My – nejen pro Trutnov
Paměť národa Východní Čechy – Institut Paměti národa Pardubice
Síť Aktivních Občanů Hradec Králové