Viktorie Vášová: Prstíčky si řežeš a pálíš

Obdivuhodně zachovalá korespondence Rudolfa Průchy a Eduardy Warausové z doby první a druhé světové války i množství sekundárních materiálů by vydaly na objemnější knihu se silným příběhem: Poprvé se setkali v roce 1917, krátce nato byl Rudolf povolán na frontu jako vojenský lékař. Každý den odloučení posílá své snoubence dopis plný něhy i neuvěřitelných zážitků ze zahraničí: první pohled na moře, historky s maďarskými buvoly nebo dramatické okamžiky z válečné Oděsy. V době první republiky mladý manželský pár zakotví v Lázních Bohdaneč, kde Rudolf působí jako lázeňský lékař. Další část jejich intenzivního dopisování spadá do období druhé světové války, kdy byl Rudolf jako člen odboje vězněn a posléze odsouzen za vlastizradu.

Tato korespondence ve svém celku utváří intimní obraz dvou neobyčejně srdečných lidí. Promlouvá o jejich láskyplném vztahu, o jejich lidskosti i těžkém osudu. Společně s autorkou a režisérkou Viktorií Vášovou se vám jej pokusíme zprostředkovat jako scénické čtení.

Projekt, který připravuje a realizuje Východočeské divadlo Pardubice, se koná za podpory Institutu Paměti národa Pardubice a odehraje se přímo v expozici nově otevřené galerie GAMPA v komplexu Automatických mlýnů. Po představení následuje diskuze diváků s tvůrci.

„Miláčku můj! Sotvaže jsem trochu přivyknul gyulskému životu, musím si zvykat na nový. Tak se mi zdá, že budu bloudit sem a tam ne sice až do skonání světa, ale až do skončení války (což obojí, možná, je stejně daleko).” Z dopisu Rudolfa Průchy, 7. října 1917, Arad

Galerie GAMPA Automatické mlýny, Pardubice
Pondělí 13. 11. v 19:00
Vstupné: 200 Kč