Velká pardubická pod tíhou totality

Přednáška představí úsek z takřka 150leté historie dostihu. Přiblíží osudy lidí spojených s historií dostihu, kteří byli ve 20. století těžce postiženi, i těch, kterým výsledky v sedle pomohly k další kariéře. Doprovodí ji řada unikátních fotografií, představujících osobnosti i měnící se podobu dostihu a jeho účastníků.

Pan Miloslav Nehyba – autor 3 publikací o historii Velké pardubické, v současnosti patrně jeden z největších znalců tohoto dostihu. Vlastní také unikátní sbírku fotografií a výstřižků vztahujících se k Velké pardubické. Jeho doslova encyklopedické znalosti doplněné o spousty dosud nepublikovaných zajímavostí, které se p. Nehyba dozvídá od bývalých i současných jezdců, trenérů a dalších lidí kolem koní, jsou vždy zárukou kvalitního zážitku v podobě jeho vyprávění.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 2. 10. v 18:30
Vstupné: 60 Kč