Umění žít

Člověk je zrozen, aby žil, a ne aby se připravoval na život. Jaká je tedy odpovědnost člověka za jeho životní příběh? Je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost, dojít k poznání, že symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujeme my, nebudou nikdy a dobré projekty, které neuvedeme v život my, nebudou nikdy.

Marek Orko Vácha, je římskokatolický kněz, farní vikář v Praze, při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Je přednostou Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK Praha. Vystudoval obor molekulární biologie a
genetika na Přírodovědecké fakultě MU Brno a teologii v Olomouci a Bruselu. Účastnil se dvou výprav na Antarktidu. Šest měsíců žil v trapistickém klášteře ve Francii. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 19. 6. v 18:30
Vstupné: 60 Kč