Ukrajina / Bělorusko: Kritické regiony dnešní Evropy | beseda

K nadcházejícímu světovému dni lidských práv jsme si pro Vás přichystali vhled do činnosti našich kolegů a kolegyň, kteří se v rámci Paměti národa věnují mezinárodní spolupráci 🌍.
Beseda s projekcí 8. 12. od 18:00 se zaměří na Bělorusko a Ukrajinu, území, která v současné době procházejí výraznými krizemi – válkou a vládními represemi – které jsou vzájemně propletené a mají společného jmenovatele, ruskou koloniální agresi.
Martin Ocknecht, který se ihned po vypuknutí války zhostil nadmíru obtížného úkolu koordinace sbírky Paměti národa pro Ukrajinu přinese čerstvá svědectví ze země. Hosté se dále zaměří i na současné dění v Bělorusku a jeho historické souvislosti, zazní tak například i kontroverzní příběh bývalého kata, plukovníka Alkajeva. Publikum je vřele zváno do diskuse.
K akci si můžete dát i drink v nově otevřeném Café Paměti národa 💛.