Ukradené zvony – beseda

Přijďte do Institutu Paměti národa Pardubice na přednášku a besedu s názvem Ukradené zvony.

Ve 20. století postihly naši zemi hned dvě rekvizice zvonů, v první i ve druhé světové válce, které zničily dvě třetiny českých a moravských zvonů. Většina z nich se na své místo nikdy nevrátila a ani nebyla dosud nahrazena zvony novými. Jaké byly důvody a průběhy rekvizic? Jak úspěšná byla repatriace po druhé světové válce?

Vše zodpoví přednáška Lukáše Pešky, který vystudoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Řadu let pracoval jako redaktor či šéfredaktor v tištěných médiích a v Českém rozhlasu, nyní je vedoucím vzdělávání pobočky Paměť národa Východní Čechy. Působí jako regenschori a zvoník v Holicích.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 31. 10. v 18:30
Vstupné: 95 Kč