Terezín v moderní české historii

Tématem přednášky bude státní příspěvková organizace Památník Terezín a její role v české moderní historii. Jan Roubínek pohovoří o jeho osobním vztahu k Památníku, k holocaustu, o vzpomínkách na něj z úst přeživších, o Izraeli
a o všem, co tento vztah ovlivňovalo.

Jan Roubínek je spjat s Pardubickem a s východními Čechami, neboť pochází z obce Luže u Chrudimi, která kdysi mívala svoji velkou židovskou obec a dodnes zde stojí synagoga a židovský hřbitov. Studoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, na Telavivské univerzitě, a na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 2011 působí v Památníku Terezín jako historik a od roku 2015 jako vedoucí jeho dokumentačního oddělení. Roku 2017 byl ministrem kultury jmenován ředitelem Památníku Terezín. Je rovněž členem Židovské obce Praha a její volené Reprezentace.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 9. 10. v 18:30
Vstupné: 60 Kč