Selské jízdy

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s Lukášem Peškou o Selkých jízdách.

Příslušnost k selskému a rolnickému stavu, vlastenectví, vazba k rodné půdě živitelce, ale i jezdecké umění či láska k chovu koní. To vše bylo součástí životní filozofie příslušníků Selské jízdy, spolku, jenž se pro své poslání stal trnem oku nejen nacistickému režimu, ale zejména komunistům. Právě oni usilovali o destrukci selského a rolnického stavu a v minulém století zasadili Selské jízdě poslední ránu.

Lukáš Peška vystudoval historii a archivnictví na Filozofické fakultě MU v Brně. Řadu let pracoval jako redaktor či šéfredaktor v tištěných médiích a v Českém rozhlasu, nyní je vedoucím vzdělávání pobočky Paměť národa Východní Čechy. Působí jako regenschori a zvoník v Holicích.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 29. 5. v 18:30
Vstupné: 60 Kč