Ruské imperiální myšlení včera, dnes a zítra

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s Michaelem Romancovem.

Budeme se bavit o tom, z jak hlubokých základů toto myšlení vychází, jak široce je sdílené a jak (ne)velká je možnost, že dojde ke změně. Klíčem k zodpovězení dílčích otázek je vztah ruských elit a veřejnosti k fenoménu velikosti, výjimečnosti a vítězství.

Michael Romancov je odborníkem na politickou geografii, geopolitiku a Rusko. Působí na Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd UK a na Metropolitní univerzitě Praha.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 5. 6. v 18:30
Vstupné: 60 Kč