Letní promítání na Velkém strahovském stadionu

Strahovský stadion je kulturní památkou uprostřed města, a přitom tak trochu opuštěné místo, které se snaží najít novou identitu. A jelikož už Václav Havel říkal, že „není identity bez paměti“, zveme vás na projekce dokumentárních filmů z produkce Paměti národa a následné tematické debaty s pamětníky, případně autory filmů. Promítání následuje vždy po komentované procházce, která návštěvníky seznámí s pamětí Strahova.

Vstup na tribunu je z ulice Vaníčkova, zastávka autobusu Stadion Strahov.
Vstup je zdarma.

Vaše místo si můžete zarezervovat ZDE.

 

Program našeho letního kina:
Středa 13. 7.
19:00 Filmová projekce dokumentu Hledání lilie
19:50 Debata se skautem Tomášem Řehákem
Hledání lilie – Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali čeští skauti stejnou euforii jako všichni (nebo skoro všichni) ostatní – po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, špehování a persekuce, konečně bylo možné budovat hnutí v úplné svobodě. Ukázalo se, že obnova nebude snadná: že je třeba vyrovnat se s minulostí, v níž každý obstál jinak, se světem, který se snad až příliš rychle měnil, s novými trendy v pedagogice a v technologiích, s otázkami víry v jedné z nejsekularizovanějších společností… Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting v polistopadové době? Odpovědi hledá dokumentární film Adama Drdy a Viktora Portela, v mnohém navazující na jejich předchozí snímek Skauti bez lilie.

Středa 27. 7.
19:00 Filmová projekce dokumentu Dezertér
19:50 Debata s tvůrcem Adamem Drdou
Dezertér – Alexej Ženatý původem ze Sibiře byl jedním z tisíců sovětských vojáků, kteří se do ČSSR dostali v rámci základní vojenské služby. Roku 1990 Alexej dezertoval a po dramatickém útěku a skrývání u přátel u nás získal politický azyl. V České republice žije dodnes. Co věděl o zemi, do níž ho poslali? Jaké bylo postavení řadového ruského vojáka?

Sobota 6. 8.
18:30 Filmová projekce dokumentů Veksláci a Podnikatelé
19:20 Debata s pamětníkem Františkem Kajgrem
Veksláci – Kdo zažil husákovské Československo, pamatuje si „veksláky“. Kšeftovali s markami, dolary i s tuzexovými bony, ale také spolupracovali s StB, která se zajímala o západní turisty.
Podnikatelé – Soukromé podnikání patřilo k symbolům devadesátých let a k hlavním výdobytkům svobody, kterou přinesl listopad 1989. Mnozí lidé obstáli a vybudovali fungující firmy, řadu nových podnikatelů však „divoká“ 90. léta semlela.

Středa 10. 8.
19:00 Filmová projekce dokumentů Život s cejchem a Bezdomovci
19:50 Debata s pamětnicí Libuší Jarcovjákovou
Život s cejchem – Normalizační režim lidi s odlišnou sexuální orientací přímo nepronásledoval, přesto museli žít v soustavném utajení. Snímek vypráví o jejich nelehkém životě a třeba i o tom, jak byli tito lidé kvůli své identitě šikanováni a vyhazováni z práce.
Bezdomovci – Nezaměstnanost a bezdomovectví – podle normalizační propagandy patřily takové jevy k příznačným útrapám, které člověku působí kapitalismus. V Československu, díky péči strany o blaho veškerého lidu, údajně neexistovaly. Jak to bylo ve skutečnosti?

Středa 24. 8.
19:00 Filmová projekce dokumentů Straníci a Připravení
19:50 Debata s pamětníkem Bohumilem Řeřichou
Straníci – Členství v KSČ bylo v normalizační době problematické v několika ohledech, řadoví straníci byli jakousi elitou režimu – „rudá legitimace“ jim totiž otevřela cestu ke kariéře i klidnému životu, za to ale museli na schůzích posvětit omezování občanských práv nebo kolaboraci s okupační mocností. Jak se bývalí členové KSČ dívají na své politické angažmá dnes?
Připravení – Říká se, že lidé z komunistických Podniků zahraničního obchodu (tzv. pézetek) byli v listopadu 1989 nejlépe připraveni na změnu režimu a zavedení tržního hospodářství, že měli náskok před ostatními. Je to pravda?

Středa 31. 8.
19:00 Filmový blok Do poslední chvíle – projekce dokumentů Vyvlastnění a Moje StB
19:50 Debata s tvůrcem dokumentů Viktorem Portelem
Vyvlastnění – Dům manželů Chnápkových byl zřejmě poslední vyvlastněnou usedlostí v Československu. Došlo k tomu těsně před listopadem 1989, na základě zákonů z padesátých let… Domov jim sice po pádu režimu zůstal, ale úřední peripetie pokračovaly. Lidé, kteří manželé šikanovali, se často neztratili ani v demokratických poměrech a minulost tak i v nich zůstává živá.
Moje StB – Zatímco téma tajných spolupracovníků Státní bezpečnosti je dlouho mediálně propírané, důstojníci StB, kteří konfidenty řídili, zůstávali v ústraní. Jen málokdo z nich se chtěl veřejně přihlásit k tomu, že příslušel ke zločinecké organizaci, jejímž hlavním úkolem bylo udržovat společnost ve strachu a nedemokratickou vládu KSČ u moci. Jaromír Ulč a Jaroslav Lamr se snažili své působení u StB obhájit…

Sobota 3. 9.
18:30 Filmová projekce dokumentů Meze a Sedláci
19:20 Debata s pamětníkem
Meze – Kolektivizace zemědělství u nás neskončila v 50. letech – pro mnohé byla dramatem, které zasáhlo dokonce i několik generací. Jan Sedláček vzdoroval komunistické zemědělské politice skoro 30 let, až se dostal do situace, kdy musel ustoupit. Ovšem bylo to v době, kdy už několik let skrýval zakázanou literaturu a šířil Chartu 77.
Sedláci – Pád komunistického režimu otevřel cestu k alespoň částečné nápravě křivd a bezpráví, mimo jiné k restitucím kdysi ukradených majetků. Pro některé potomky starých selských rodů znamenal listopad 1989 především možnost začít znovu hospodařit.

Středa 14. 9.
19:00 Filmová projekce dokumentu Čtyři příběhy revoluce
19:50 Debata s pamětníkem Davidem Kabzanem
Čtyři příběhy revoluce – Jak různí lidé vnímali sametovou revoluci? Jaká byla cesta k listopadu 1989 pro studenty, členy KSČ nebo příslušníky StB? Čtyři pamětníci ve snímku vzpomínají na zlomové okamžiky svého života. Společně vyprávějí čtyři různé příběhy sametové revoluce.