Program IPN Pardubice leden / únor 2024

Na leden a únor nového roku jsme pro Vás připravili řadu zajímavých hostů.

První lednové pondělí začneme besedou s válečným zpravodajem Markem Vítkem, pokračujeme přednáškou o Hrách Václava Havla, dále budeme s Václavem Marhoulem debatovat o jeho filmech a inspiraci a leden zakončíme se zahraničním zpravodajem Českého rozhlasu Vítem Pohankou.

V únoru přijede vyprávět o svých přátelích a knihách spisovatelka Renata Kalenská, druhé pondělí nás navštíví Václav Moravec s tématem umělé inteligence. Následuje spisovatel Miloš Doležal a kněz Josef Toufar a končíme s Karlem Hvížďalou o aktuálních tématech.