Proč se rozpadla Jugoslávie?

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s odborníkem na Balkán Václavem Štěpánkem.

Ve svém výkladu se pokusí představit deset příčin toho, proč se rozpadla Jugoslávie. Budeme mluvit zejména o problémech, s nimiž se v posledních dvaceti letech své existence potýkala. A dotkneme se také aktuálních problémů postjugoslávského prostoru.

Doc. PhDr. Václav Štěpánek Ph.D. je český novinář, historik a filolog – balkanista. Působí jako historik na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jako lektor češtiny vyučoval také na Bělehradské univerzitě.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 7. 11. v 18:30
Vstupné: 95 Kč