Povstalecký a protipovstalecký boj v Afghánistánu | Beseda s válečným veteránem Romanem Kopřivou

Jaké je to být vojákem? A s čím se musí potýkat účastník mise v Afgánistánu?

Beseda 22. 11. od 18 hodin seznámí účastníky s činností jednoho z úkolových uskupení Armády ČR v roce 2009 v operaci Enduring Freedom. Znalost historie a vzájemných konsekvencí v Afghánistánu je základním kamenem k pochopení problémů, se kterými se vojáci setkávali při každodenním plnění úkolů. Na základě zkušeností jednoho z přímých účastníků mise, fotografií a krátkého videa bude posluchačům dána možnost nahlédnout do reálného života našich vojáků. Jejich spolupráce s místními bezpečnostními složkami, pomoc místní populaci a realizace projektů byly jedním ze zlomových okamžiků získávání vzájemné důvěry a reálné spolupráce.

Přijďte si poslechnout besedu:

Institut Paměti národa, Radnická 10, Brno
Úterý 22. 11. v 18:00
Vstupné: 100 Kč