Pionýři kapitalismu – 90. léta 20. století v moravsko-rakouském příhraničí

Rok 1989 spojujeme s pádem komunismu a následnou demokratizací politiky, opětovným vzkříšením občanské společnosti, liberalizací kultury a veřejného dění. Jedním z neméně důležitých aspektů té doby byly i turbulentní změny v dosud státem kontrolovaném hospodářství a samozřejmě, že pád železné opony vyznamně proměnil českorakouské pohraničí.

O svůj pohled na ekonomickou transformaci se s Vámi podělí historici, podnikatelé i politici z obou stran tehdy nově otevřené hranice. Mezi nimi se můžete těšit i na ministerského předsedu České republiky z let 1990–1992, pana Petra Pitharta, nebo pozdějšího premiéra Vladimíra Špidlu.

Součástí konference bude i premiéra dokumentu Pionýři kapitalismu, z produkce Paměti národa a exurze do blízkého Excalibur city – místa, které je nepochybně odkazem doby. Doprovodným programem je výstava ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě.

Konference se koná v rámci projektu Převrat v obchodu – nové trhy: Přeshraniční hospodářské dějiny (číslo KPF-02-228) podpořeného z FMP.