Moc folkloru | zahájení putovní výstavy

Přijďte prozkoumat Moc folkloru 🌼🎻 Kulturní živel v podobě lidové hudby, slovesnosti, regionální identity, ale také komunistické propagandy. Vernisáž s projekcí filmu proběhe 25. 6. v 18:00 na Festivalu Strážnice 💃🕺
ANOTACE VÝSTAVY
Dvanáct osobností folklorního života jižní a jihovýchodní Moravy vypráví své vzpomínky. Dvanáct fenoménů na téma Moc (a) folklor. V rozhovorech s pamětníky byl kladen důraz na vztah folkloru a moci. Všichni prožili větší či menší, ale rozhodně důležitou část svých životů za minulého režimu. Nabízí se tedy lákavě jasné shrnutí jejich sdílené zkušenosti: Komunistický režim zneužíval folklór a lásku lidí k němu pro své cíle. Když se ale odíváme jen o něco pozorněji, začne se vyjevovat obraz mnohem spletitější. Nebyl folklor lákavým prostředkem i jiných podob (politické) moci? Není s mocí vlastně nějak vnitřně spjatý?
MOC FOLKLORU – FILM
Dokument vytvořený z archivních materiálů a především ze vzpomínek folkloristů a životních epizod za minulého režimu se snaží vytvořit obraz destrukce víry, vztahu venkovského člověka k půdě, vykořenění, zneužití folkloru. Rozhovory natočili insider folkloru Petr Mička a dokumentarista Roman Zmrzlý. Folkoristé vyprávějí své příběhy, jak dobře vyjít a nezaplést se s režimem.
MÍSTA A DATA VÝSTAVY
22. 6. – 11. 7. 2022 – Zámek Strážnice
11. 7. – 27. 7. 2022 – náměstí Strážnice
27. 7. – 11. 8. 2022 – Uherské Hradiště
11. 8. – 9. 9. 2022 – Kyjov
22. 9. – 18. 10. 2022 – Veselí nad Moravou
20. 10. – 27. 10. 2022 – Brno
Výstava se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje.
Uvedení výstavy ve Strážnici se koná pod záštitou starostky města a za finanční podpory města Strážnice.
Výstavu v Kyjově finančně podpořilo město Kyjov.