Lidové obyčeje v zimním čase

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu, která vás předvánočně naladí.

„Mikulášská“ přednáška nám přiblíží vesnické obyčeje, které obohacovaly zimní období ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Pozornost budeme věnovat části území Pardubického kraje, která se nazývá České Horácko. Jaké obyčeje zmizely, které známe i dnes, jak se případně proměnily? Přijďte se inspirovat.

PhDr. Ilona Vojancová studovala v letech 1975 až 1980 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor etnografie – historie. Od roku 1980 pracuje v Muzeu v přírodě Vysočina. Svůj odborný zájem zaměřuje na historii a proměny výročních a rodinných obřadů, na vývoj lidových řemesel i slovesný folklor.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 5. 12. v 18:30
Vstupné: 95 Kč