Křesťanství v 21. století | debata

Další ze strahovských debat se bude věnovat proměně křesťanské víry ve 20. a 21. století. Dokáže církev držet krok s moderní dobou? Jaké má dnešní česká a moravská církev duchovní osobnosti? A co ukazuje současný trend uzavřenějších a přísnějších křesťanských proudů? O tom budou mluvit na Strahově zástupci vícero křesťanských církví.

Vaníčkova 100/6, Praha
26. 7. 2023 od 19:00
vstup zdarma, bez předchozí rezervace

Pozvání do debaty přijal kněz Jan Kotas. Dnes má jako rektor pražského semináře na starosti vzdělávání kněžích. Je to také vášnivý letec a při mších čte básně komunisty umučeného básníka Jana Zahradníčka. Sám vyrůstal v prostředí utajované církve, a když se rozhodl pro bohoslovectví, jeho otec byl degradován v práci.

Dalším hostem debaty bude Marie Kolářová, která od roku 2004 zastává úřad kancléřky Arcibiskupství pražského, kde se stará o listiny a archiv, ale také každodenní činnost úřadu. Kromě toho působí jako advokátka.

Trojici hostů uzavře Martin Chadima, který působí jako teolog a duchovní Církve československé husitské. Ve své práci se věnuje mimo jiné Janu Husovi, Jeronýmu Pražskému, ale třeba i vztahu Tomáše Garrigua Masaryka k náboženství.