Jarní obyčeje tehdy a dnes

Jaké místo v životě vesnických obyvatel v minulosti měla oslava Velikonoc? Které další obyčeje patřily k jarnímu období? Víte, proč z některých vesnic slyšíme velikonoční klapačky a proč vlastně barvíme vajíčka? Odpovědi a zajímavá zjištění přinese setkání s Ilonou Vojancovou.

Ilona Vojancová, etnografka a dlouholetá ředitelka Muzea v přírodě Vysočina, ve kterém nyní vede Oddělení odborné činnosti.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 25. 3. v 18:30
Vstupné: 60 Kč