Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu, kde si budeme povídat s Petrem Blažkem nejen o Janu Palachovi.

Politicky motivované případy sebeupálení v sovětském bloku v letech 1966 až 1989. Nejen Jan Palach, ale několik dalších živých pochodní bude tématem této besedy. Hostem bude PhDr. Petr Blažek Ph.D., historik zabývající se dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 30. 1. v 18:30
Vstupné: 60 Kč