Jak jsem se stala partyzánkou | promítání a debata s režisérkou

Dokument o Romech v odboji, kteří bojovali za naši svobodu a upadli do úplného zapomnění, a zemřeli tak podruhé. Téma dokumentu úzce souvisí s režisérčinou rodinou. „O Romech v odboji se toho moc neví, když už, tak je na ně většinou nahlíženo spíš jako na oběti holokaustu, ale neví se, že to byli i hrdinové“ (Vera Lacková pro ČT)

Promítat budeme v úterý 8. března v INP Brno na Radnické 10. Vstupné dobrovolné.