Jak dějiny pomáhají a komplikují zvládat naši současnost

Přijďte do Institutu Paměti národa na zajímavou přednášku s Tomášem Petráčkem.

Člověk prožívá svůj život nejen ve společnosti ale i v dějinách a hodně záleží na tom, jak se schopen s nimi pracovat. I když už dnes nejsou tak podstatné pro formování naší identity jako v předchozích dvou stoletích, mají stále silný tvořivý i destruktivní potenciál, jak ukazují například spory o různé pomníky a pamětní místa či velmi dramaticky i válka na Ukrajině. Přežije a zdravě se rozvíjí ten národ, společnost či společenství, které má silný, věrohodný, kriticky prověřovaný a průběžně aktualizovaný příběh o sobě samém.

Prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D. et Th.D. je katolický kněz, historik a teolog. Roku 2002 ukončil studium historie a etnologie na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK Praha doktorskou prací Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11. a 12. století (Praha 2003). Ve švýcarském Fribourgu získal licenciát z teologie (2005), doktorské studium dokončil na CMTF PU v Olomouci (2008). Kromě tříletého studia ve Fribourgu absolvoval delší zahraniční stáže ve Frankfurtu, Římě a na Yale University. Působí v Hradci Králové jako univerzitní kaplan, přednáší historii na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové, kde je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií. Je profesorem Karlovy univerzity v oboru moderní hospodářské a sociální dějiny. Je emeritní kanovník kapituly Všech svatých na Hradě pražském. Roku 2013 byl královéhradeckým biskupem msgr. Vokálem ustanoven postulátorem procesu blahořečení P. Josefa Toufara.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Úterý 3. 1. v 18:30
Vstupné: 60 Kč