Hledání nové identity? Rusko v 90. letech 20. století

Masarykova společnost – Pardubice a Institut Paměti národa Pardubice zvou na přednášku Mgr. Zbyňka Vydry, Ph.D.

Téma přednášky: Hledání nové identity? Rusko v 90. letech 20. století

Přednášet bude Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D. z Univerzity Pardubice, který se specializuje na dějiny Ruska v 19. a 20. století zejména se zaměřuje na kulturní dějiny šlechty, dějiny diplomacie, radikální pravici a antisemitismus.

Sál Krajské knihovny Pardubice, Pernštýnské náměstí, Pardubice
Čtvrtek 13. 4. v 17:00
Vstup: zdarma