Československá měnová reforma roku 1953

U příležitosti letošního 70. výročí provedení měnové reformy autor v přednášce shrne hlavní politické a ekonomické důvody, které k tomuto výraznému zásahu do ekonomiky Československa v roce 1953 vedly. Seznámí účastníky s fyzickou podobou platidel užívaných před reformou a po ní a vysvětlí specifické okolnosti jejich tehdejší výroby. Zmíní také dvě velká znehodnocení měny z počátku třicetileté války (1623) a na sklonku napoleonských válek (1811-1816).

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., český historik a numismatik, působící na Univerzitě Pardubice a ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Zabývá se českými a evropskými dějinami raného novověku a dějinami peněžního oběhu. Vedle dalších publikací je autorem souhrnného kompendia o dějinách české měny od středověku do moderní doby, které pod názvem Od pražského groše ke koruně české vyšlo již ve dvou vydáních. Jeho dílem je také nová numismatická expozice na pardubickém zámku, ve které se návštěvník může seznámit s fyzickou podobou platidel, užívaných na našem území od 10. století do současnosti.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 18. 12. v 18:30
Vstupné: 60 Kč