Česko/Slovensko… a co dál? | Beseda s Pavlem Kosatíkem

Pavel Kosatík se ve své spisovatelské tvorbě vyhýbá historickému odstupu a popisnosti. Místo toho se snaží čtenáře ztotožnit s příběhy klíčových osobností a umožnit tak širší uchopení dobového kontextu. Jeho nejnovější kniha Slovenské století je zaměřena na období 1918-1998 a přináší tezi, že Slováci svůj historický čas nepromarnili, přestože jejich startovní pozice byla daleko horší než ta česká. Kniha je tak i o česko-slovenském soužití a peripetiích rozpadu společného státu a otevírá například diskusi o tom, jak nadále budovat a utužovat vzájemné vztahy. Přijďte nad souvisejícími tématy podebatovat spolu s Pavlem Kosatíkem ve čtvrtek 23. 6. od 18 hodin. Akci moderuje Jiří Svoboda (CzechCrunch). 

Vstup: 100,-

Adresa: Radnická 10, Brno-střed