Boleslav Ivánek – hrdina z Palkovic

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s Kamilou Polákovou. Budeme mluvit o Boleslavu Ivánkovi, jedné z méně známých, ale významných osobností 2. světové války.

Rodák z Palkovic u Frýdku-Místu byl učitelem na české zahraniční škole v Rumunsku, který spolu s ostatními kolegy odjel přes Turecko do Palestiny. Na Haifě nastoupil jako aktivní voják do československé zahraniční armády na Středním východě. Byl jedním z obránců přístavu Tobrúk v době obléhání. Po ukončení bojů v Africe létal po přeškolení jako navigátor u 311. bombardovací perutě RAF.

Kamila Poláková je vedoucí Národního památníku II. světové války v Hrabyni a Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, muzejní edukátorka a autorka mnoha výstav v památníku či článků v odborných periodicích s vědeckým zaměřením na dějiny Židů a holocaustu.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 20. 11. v 18:30
Vstupné: 60 Kč