Bez (od)dechu | závěrečné představení Divadelního kroužku Paměti národa

Alfa Pasáž. Mnoho příběhů a historie schovaných ve zdech funkcionalistické oázy v centru města. Tam to žije!
Ale že tam někdo žije? Žil? A jak se mu asi žilo v padesátých letech minulého století…Vedle koho, s kým a pro co? Jaký to byl pocit? Bez dechu. Bez oddechu.
Autorská site-specific inscenace uzavírá letní semestr Divadelního kroužku Paměti národa Brno s celoročním tématem Genius loci?: Duch místa – Dech osudů – Duše člověka. Je inspirovaná osudy Vlasty Jakubové, jejího strýce Josefa Robotky a prostory Pasáže Alfa napříč historií.
Umělecké vedení: Tereza Chvátalová
Termín: 21. 6. 2022 v 18:00
Začínáme u Knihkupectví Michala Ženíška.