Automatické mlýny – oživení místa

Přijďte do Institutu Paměti národa na zajímavou besedu o Automatických mlýnech.

Historie areálu Automatických mlýnů, paměť a vzpomínky jsou v Pardubicích trvale zastoupené. Začátkem rekonstrukce v roce 2020 se otevírá nová kapitola využití areálu. Beseda navazuje na projekt Paměť mlýnů a připomíná 10. výročí ukončení mlýnského provozu v areálu.

V debatě představí své vize Lukáš Smetana, spoluautor myšlenky proměny Automatických mlýnů v živou městskou čtvrť a předseda správní rady Nadace Automatické mlýny. O období svého manažerského působení v mlýnech v letech 2002 až 2013 a o aktivním zapojení se do procesu záchrany mlýnské budovy promluví Pavel Skřivan, bývalý jednatel společnosti Goodmills, s.r.o.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 22. 5. v 18:30
Vstupné: 60 Kč