Platón z Belfastu | promítání

Café Paměti národa nabízí rozmanité možnosti pro pořádání akcí. Rozhodli jsme se toho využít a dělat pro Vás v kavárně a přidruženém foyer v prvním patře pravidelné projekce dokumentárních filmů.

Promítáme jak z naší produkce, tak i za pomoci platformy Promítej i ty, která zprostředkovává filmy festivalu Jeden svět, jenž je největší přehlídkou snímků o lidských právech na světě.  Souvisí tak úzce i s tématy Paměti národa a my jsme více než rádi, že Vám je můžeme promítnout. Na projekce je vstup zdarma, ale budeme moc rádi, pokud nás podpoříte tím, že si dáte v kavárně něco dobrého k pití.

Jaké je vyrůstat ve městě, kde jsou stopy nedávných konfliktů všudypřítomné a místy ještě dnes probublávají na povrch v pouličních potyčkách? Charismatický ředitel Základní školy svatého Kříže (Holy Cross Boys‘ Primary School) razí názor, že špatné věci se stávají, ale klíčové je, jak na ně zareagujeme. Jako hlavní učební metodu využívá po vzoru Platóna diskusi. Se svými žáky řeší, co je to úzkost, agrese či strach a také jak tyto emoce pomocí krátkých filozofických cvičení zpracovat. Pro belfastské žáky je podle něj klíčové znát a pochopit minulost, aby se jim lépe žilo v přítomnosti. Lze ale v tak znesvářeném městě skutečně naučit děti vzájemnému respektu?

Café Paměti národa, Radnická 10, Brno
Čtvrtek 16. 2. ve 20:00
Vstup: zdarma