50. léta očima nejen „západních“ letců – beseda

Přijďte do Institutu Paměti národa na besedu s Danielem Švecem, jehož zajímavá přednáška mapuje osudy nejen letců po „vítězném“ únoru 1948.

Na začátek nám shrne válečnou činnost vybraných letců a vojáků během druhé světové války a jejich návrat do vlasti.
Základem přednášky je potom poválečná atmosféra v osvobozené vlasti a poúnorové události – osudy letců gen. Karla Janouška, gen. Františka Fajtla, plk. Jana Prokopa, plk. Josefa Brykse a osudy vojáků generálů S. Vojcechovského, J. Syrového, H. Píky, K. Lukase – soudy, rozsudky a výslechy, mučení a věznění těchto letců a vojáků a naopak např. osudy plk. Ladislava Světlíka, gen. Františka Peřiny a dalších, kterým se podařilo před perzekucemi uniknout.

Daniel Švec je lektor českého jazyka v Ústavu jazykové a odborné přípravy – Univerzita Karlova. Jeho bohatá přednášková činnost je zaměřená na čs. letce bojující v RAF, období první republiky z různých úhlů pohledu a letcích republiky Československé. Věnuje se také přednáškové činnosti na Západočeské univerzitě kde získal titul PhDr. Je členem Společenstva letecké historie Čeští RAFáci a spolupracuje s KVH Czech Spitfire Club.

Institut Paměti národa, 1. patro, Machoňova pasáž, Pardubice
Pondělí 17. 10. v 18:30
Vstupné: 95 Kč