Sociální inženýrství: ČSSR a tepání romské kultury | Přednáška Ireny Kašparové

Přijďte si ve středu 19. 10. od 18 hodin na Radnickou 10 poslechnout povídání o nedávné historii Romů, násilné proměně kultury, představách nadřazené vlastní pravdy a vizi dobré budoucnosti. 

Romové se v poválečném období Československa stali obětí sociálního inženýrství komunistického režimu, který měl svou vlastní vizi prosperity, morálky, pokroku a dobra. Poznamenal tím nejen současné, ale i budoucí generace, které se dodnes vyrovnávají s jeho odkazem i reálným zásahem do každodenních životů. Ne vždy můžeme tyto křivdy napravit, ne každý o nich chce vědět. Povídání Ireny Kašparové je určeno těm, kteří slyšet chtějí. 

Irena Kašparová, Ph.D., vyučuje Sociální Antropologii na Fakultě Sociálních Studií Masarykovy univerzity. V tomto roce získala cenu rektora za mimořádné pedagogické výsledky v oblasti společenských a sociálních věd.

Vstupenky v předprodeji na https://goout.net/cs/irena-kasparova-socialni-inzenyrstvi-cssr-a-tepani-romske-kultury/szvngiu/